HANNAH. V POHYBU OD ROKU 91. - Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!

Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!

Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!

Znáte region Dolní Rakousko? Poznejte ho!

Na kole podél modrého Dunaje, přes kvetoucí zahrady hrušní, přes historické vesnice nebo pěšky po pěšinkách podél křištálově čistého horského potoka až na vrchol, kde se skrývají vodopády….. O dovolené v Dolním Rakousku se vypráví mnoho krásných příběhů. Prázdniny potřebují dobrodružství. O tom ví své naši nejmenší hosté, kteří se v Dolním Rakousku cítí obzvláště dobře. Do Dolního Rakouska se ale nejezdí jen kvůli rozmanité přírodě a velkolepému kulturnímu dědictví. Kromě muzeí, hradů a klášterů na Vás čeká pestrá nabídka kulinářských zážitků. V zemi vynikajících vín roste i na polích, pastvinách a zahradách mnoho regionálních specialit - www.dolni-rakousko.info.

 

Díky naší prázdninové soutěži můžete vyhrát jeden z patnácti pobytů v tomto regionu a užít si to nejlepší, co Dolní Rakousko nabízí! Stačí málo! Být stávajícím členem Zóna klubu, který nabízí spoustu zajímavých výhod,  nakoupit nad 1000 Kč v některé z našich prodejen nebo e-shopu v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a kompletním vyplněním soutěžního formuláře včetně tipovací odpovědi na soutěžní otázku se zaregistrovat na soutěžní stránce www.dolni-rakousko.info/RPHHKE. Že ještě nejste členy Zóna klubu? Nevadí. Soutěž samozřejmě platí i pro nově registrované. Neváhejte a registrujte se ZDE.

 

Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!

- termín pro nákup a registraci 1.7.2016 do 31.8.2016

- nákup v minimální hodnotě 1000,- Kč

- jen pro nové nebo stávající členy klubu ZÓNA

- platí v obchodech Hannah, Rock Point, KEEN Concept Store a jejich e-shopech

- neplatí v outletech

 

Léto na horách

 

Úplná pravidla soutěže Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!”

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Léto na horách! …vyhrajte 15x dovolenou v Dolním Rakousku!” („soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená ve zkráceném znění na propagačních materiálech určených spotřebitelům, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemnou formou.

1. Vyhlašovateli a zároveň organizátory soutěže jsou:

Rock Point a.s.

se sídlem: Vrážská 1507, 153 00 Praha 16 - Radotín

IČ: 26707233, DIČ: CZ26707233 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“)

a

Niederösterreich-Werbung GmbH

se sídlem: Niederösterreich-Ring 2, Haus C 3100 St. Pölten

IČO: 131436

(dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“)

Na organizaci a provozování soutěže (se dále podílí společnosti Outdoor Concept a.s a Hannah Czech a.s.)

 

2.       Místo a doba konání soutěže:

2.1.      Soutěž probíhá na území České republiky.

2.2.      Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1.7.2016 do 31.8.2016 (dále jen „doba konání soutěže”).

 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1.      Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, jež splní všechny níže uvedené podmínky

i.        je stávajícím nebo novým členem zákaznického věrnostního programu Zóna klubu.
ii.        zakoupí v některé z prodejen Rock Point, Hannah nebo Keen případně v internetových obchodech www.rockpoint.cz, www.hannah.cz a www.keenfootwear.cz a to v době konání soutěže jakékoli zboží  v celkové hodnotě přesahující částku 1000,- Kč včetně DPH  a uschová si doklad(y) o zakoupení předmětného(ých) výrobku(ů) = účtenku(y), fakturu(y).

Na internetových stránkách soutěže: www.dolni-rakousko.info/RPHHKE (dále jen „soutěžní web”) se prostřednictvím soutěžního formuláře zaregistruje do soutěže tím, že:

-          pravdivě vyplní všechny požadované osobní údaje,

-          uvede číslo účtenky (účtenek) nebo faktury (faktur)

-          odpoví na soutěžní otázku: Letos slaví 90 let kabinová lanovka Raxseilbahn.

Kolik osob se nechá vyvézt lanovkou „Schneebergbahn“ v období od 1. července 2016 do 31. srpna 2016 na nejvyšší horu Dolního Rakouska, na horu „Schneeberg“?

-     uvede zda je či není členem zákaznického Zóna klubu (ověřování členství

proběhne u konkrétních potenciálních výherců) a členství je podmínkou pro

udělení výhry,

-          vyjádří souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to způsobem pod soutěžním formulářem uvedeným,

a to nejpozději do 23:59 hod. dne 31.8.2016.

3.2.      Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Organizátorem kdykoli ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

3.3.      Ze soutěže jsou automaticky vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže, dále zaměstnanci jakékoli společnosti nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže (zejména společnoti Outdoor Concept a.s, Hannah Czech a.s. a dalších), a to včetně osob těmto osobám blízkých dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ani takovéto osobě nemůže nárok na výhru platně vzniknout, byť by se např. v důsledku nepravdivých informací výhercem stala. V takovém případě je Organizátor soutěže oprávněn postupovat způsobem uvedeným v poslední větě předchozího odstavce 3.2.

3.4.      Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit vícekrát, ale pouze v případě, že zaregistruje více platných dokladů (učtenek nebo faktur) o zakoupení zboží.

3.5.      Pokud dojde k situaci, kdy dva účastníci uvádí shodné pokladní doklady a nerozhodne-li pořadatel jinak, bude výhra přiznána pouze tomu z nich, jehož číslo dokladu bylo vyplněno v registračním formuláři  jako první. Pokud dojde k situaci, že nárok na výhru získá více shodných odpovědí, platí, že výhra bude přiznána postupně dle registrační času od nejdřívější registrace k nejpozdější.

 

4. Mechanismus a průběh soutěže

4.1.      Zájemce o účast v soutěži se postupem podle těchto pravidel (zejména viz odstavec 3.1. výše) a dle pokynů uvedených na soutěžním webu zaregistruje do soutěže. Takto provedenou registrací vstupuje zájemce o účast do soutěže s možností výhry a stává se z něj soutěžící.

4.2.      Úkolem soutěžícího je trefit co možná nejřpesněji odpověď na soutěžní otázku, která zní Kolik osob využije lanovku Raxseilbahn v období od 1. července do 30. srpna 2016 pro pohodlný výstup na horu Rax?

4.3.      Po skončení soutěže bude 15 soutěžících = výherců, kteří budou nejblíže správné odpovědi telefonicky a e-mailem kontaktováni nejpozději do 10 pracovních dnů a zároveň budou jejich jména zvěřejněna na webu soutěže a na www.rockpoint.cz, www.hannah.cz, www.keenfootwear.cz a na soutěžním webu. Výherci budou při telefonickém a e-mailovém kontaktu Organizátorem vyzváni, aby na určenou e-mailovou adresu zaslali elektronickou kopii (sken) účtenky (účtenek), jejichž číslo(a) uvedli při své registraci na soutěžním webu a jejichž obsah potvrdí splnění podmínky pro účast v soutěži dle čl. 3.1. i) těchto pravidel. Zároveň bude ověřeno jejich členství v zákaznickém věrnostním Zóna klubu.

4.4.      Výherce v soutěži zveřejnění podle předchozího odstavce na soutěžním webu jsou povinni svůj zájem o výhru obratem Organizátorovi potvrdit (telefonicky, e-mailem). Nebude-li tato povinnost ze strany výherce splněna nejpozději do 23:59 hod. dne 20.9.2016, je Organizátor oprávněn, a to na základě doplňující volby poroty, takového výherce nahradit výhercem jiným. Marným uplynutím v předchozí větě stanovené lhůty pro potvrzení účasti výherce v soutěži pozbývá původní a na soutěžním webu zveřejněný výherce právo na výhru.

4.5.      Předání výher proběhne v některé z prodejen Rock Point, Hannah nebo Keen po dohodě s výherce.

4.6.      Konečné rozhodnutí ve veškerých otázkách týkajících se výherců a výher, stejně jako celé soutěže, náleží v každém případě výlučně soutěžní komisi, jmenované pořadatelem, a nelze jej právní cestou zvrátit.

 

5. Výhry

5.1.      Výhrou v soutěži je jeden z 15 pobytů na 2 noci:

1 . a 2. výhra - ubytování pro 2 osoby na 2 noci ve 4*hotelu s „rozmazlovací“ polopenzí

http://www.raxalpenhof.com/de/das-hotel

3., 4. a 5. výhra -  ubytování pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí v penzionu

http://www.enzianwirt.at

6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. výhra - ubytování pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí ve stylové chatě v horách včetně letních karet „Wilder Wunder Card“, které platí po délku pobytu (vstup na 47 různých atrakcí), http://www.naturpark-oetscher.at/vorderoetscher

5.2.      Výhru ve formě poukazu lze uplatnit od 10.9.2016 do 10.10.2017 v destinaci uvedené na poukazu.

5.3.      Výhry budou výhercům přidělovány podle přesnosti ke správné odpovědi na soutěžní otázku. První výhru obdrží nejpřesnější odpověď atd.

5.4.      Soutěžící nemůžou požadovat peněžité ani jiné plnění výměnou za výhru v soutěži, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.


6. Zpracování osobních údajů

6.1.      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6.2.      Každý soutěžící, který poskytl Organizátorovi v souladu s pravidly soutěže své osobní údaje, potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné, pravdivé a souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Organizátora soutěže jako jejich správce a zpracovatele i do databáze Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s a dalších jako subjektů spolupodílejících se na organizaci soutěže (v úvodní fázi nákupu soutěžního zboží) a majícího postavení jiného správce údajů ve smyslu ust.§ 5 odst. 6 záklona č. 101/2000 Sb., s jejich následným zpracováním a uchováním pro marketingové účely Organizátora i Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších , tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas udělený soutěžícím dle předchozí věty bude soutěžícím výslovně potvrzen společně s vyplněním všech požadovaných kontaktních údajů v rámci registrace do soutěže na soutěžním webu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizátora, případně Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších (ve vztahu k tomuto subjektu) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Údaje budou použity pro bezplatné zasílání elektronických zpravodajů, časopisů pro návštěvníky, nabídek a dotazníků návštěvníků. Osobní údaje uvedené účastníkem budou předány třetí osobě pouze za účelem provedení odeslání. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem údajů či Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších se může na Organizátora, případně Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a další obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v ul. Pplk. Sochora 27, Praha 7.

6.3.      Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže případně Outdoor Concept a.s. ., Hannah Czech a.s. a další jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jimi poskytnuté údaje v médiích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, zvukově-obrazové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

7.       Závěrečná ustanovení

7.1.      Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž přerušit, zkrátit, prodloužit nebo odvolat.

7.2.      Výhry nelze vyplatit v hotovosti. Organizátor si vyhrazuje právo omezit nebo vyloučit přenositelnost výher na jiné osoby.

7.3.      Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, stejně jako neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastní v soutěži.

7.4.      Tato úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžním webu. Jejich originál je po dobu konání soutěže uložen k nahlédnutí v sídle Organizátora.


V Plzni dne 25.6.2016

Hannah Pilsen Trail 2017

27.03.2017

Seriál běhů v přírodě...
>>> více

Klid před bouří

21.03.2017

Hannah Grant...
>>> více

MČR (IPCAS)

16.03.2017

lyžování nevidomých...
>>> více

Noční běh pro...

14.03.2017

termíny, info,...
>>> více

Jarní kolekce

13.03.2017

již v prodeji...
>>> více

DiscoverNow/ Finsko

07.03.2017

cesta za polární září...
>>> více