close

Hlavní menu

             

Je v zájmu společnosti Rock Point a.s. chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

  • Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Rock Point a.s. I v případě odeslání dotazu na adresu e-shop@hannah.cz můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o slevách, soutěžích ...apod.

  • Rock Point a.s. zaručuje, že Vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K Vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

  • S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

ZPRACOVÁNÍ STATISTICKÝCH DAT

ARCHIVNICTVÍ VEDENÉ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA

NABÍZENÍ OBCHODU NEBO SLUŽEB SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

KONTAKTOVÁNÍ SUBJEKTU ZA ÚČELEM NABÍDKY SPOLUPRÁCE

KONTAKTOVÁNÍ SUBJETKU VE VĚCI SOUTĚŽE POŘÁDANÉ SPRÁVCEM ÚDAJŮ

  • Společnost Rock Point a.s. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.