close

Hlavní menu

             

Pokračujeme v soutěži Expedice 8000

Soutěžte na facebooku

Odměny jsou sice téměř rozdány, ale vytrvejte a soutěžte na sociálních sítích. Každý týden pro vás máme nachystané nové odměny v podobě Hannah produktů.

Jsme rádi, že jste si aplikaci Expedice 8000 tak oblíbili a vrhli jste se do soutěžení. Pobyt na Luční boudu či stan Hannah už sice získat nemůžete, ale nezoufejte. Pro vás, kteří to nevzdáváte a nadále užíváte naší aplikaci, máme ode dneška další ceny v rámci soutěže "Vrcholové foto Expedice 8000".


Jak na to?

 1. Vyberte si jakýkoliv vrchol z nabídky aplikace Expedice 8000 a vyfoťte se co nejoriginálněji. 
 2. Fotku umístěte na svém facebookovém profilu nebo instagramu a do komentáře uveďte:  #hannahoutdoor a #expedice8000, čímž se automaticky zapojujete do soutěže.
 3. My každé pondělí vybereme nejoriginálnější fotku a vyhlásíme vítěze. Vítěznou fotku uveřejníme na našem facebooku a výherci pošleme dárek v podobě produktu Hannah. 


Jaké budou odměny?

O jaké Hannah dárky budete soutěžit se samozřejmě dozvíte dopředu. Vždy týden před vyhlášením výherců uvidíte na našem facebooku konkrétní ceny, o které se bude soutěžit. Podmínkou této soutěže je mít nainstalovanou aplikaci Expedice 8000, zdolat nějaký vrchol a vymyslet co nejlepší nápad na fotku.


Aplikace ke stažení:

iOS - http://ios.expedice-hannah.cz
Android - http://android.expedice-hannah.cz


Místa v České republice

Jihočeský kraj (Plechý, Vysoký Kamýk, Kleť, Boubín, Stezka korunami stromů)
Jihomoravský kraj (Děvín, Akátová věž, Babylon)
Karlovarský kraj (Klínovec, Krásno, Vladař, Železná hůrka, Vlčí kámen)
Královehradecký kraj (Sněžka, Černá Hora, Anenský vrch, Kuks, Šibeník)
Liberecký kraj (Ještěd, Smrk, Štěpánka-Hvězda, Kozákov, Bezděz, Vlhošť)
Moravskoslezský kraj (Praděd, Lysá Hora, Velký Roudný)
Olomoucký kraj (Svatý Kopeček)
Pardubický kraj (Suchý vrch, Kralický Sněžník, Lichnice, Terezka rozhledna,)
Plzeňský kraj (Čerchov, Špičák, Přimda, Poledník)
Středočeský kraj (Velký Baník, Praha, Máj, Kaňk, Studený vrch)
Ústecký kraj (Říp, Děčínský Sněžník, Rozhledna Hláska, Milešovka)
Vysočina (Javořice, Devět skal, Křemešník, Pekelný kopec)
Zlínský kraj (Hostýn, Velká Javořina, Radhošť, Královec, Kelčský Javorník)

Pravidla soutěže "Vrcholové foto EXPEDICE 8000":


 • Organizátorem soutěže Vrcholové foto  EXPEDICE 8000 je společnost Outdoor Concept a.s., IČ: 29093724, se sídlem Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 301 00, zaps. v OR u KS v Plzni, oddílu B, vložce 1537 (dále jen „Organizátor“).
 • Účast v soutěži je podmíněna instalací mobilní aplikace EXPEDICE 8000 (dále jen „Aplikace“), poskytnutím fotografie a licence k jejímu užití prostřednictvím Aplikace.
 • Soutěž začíná 01. 08. 2017, její konec nastane vyčerpáním výher, který bude oznámen Organizátorem na webu www.hannah.cz, když soutěž skončí nejdříve ke dni následujícímu po tomto oznámení, nejpozději však soutěž skončí k 31. 12. 2017.
  • Účastník si nainstaluje Aplikaci do svého mobilního zařízení a registruje se pomocí emailové adresy – blokace na jednu adresu v jednom mobilním zařízení (je možné přihlásit se pouze pod jedním mailem – není možnost odhlášení účastníka). Registrací účastník vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení od Organizátora, sdělení týkajících se soutěže a dále účastník poskytuje souhlas s použitím osobních údajů a souhlas s pravidly soutěže. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží účastník potvrzovací email s odkazem na tato pravidla. Účastník vyplněné kontaktní údaje potvrdí. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží účastník potvrzovací email.
 • V cíli cesty, tj. na jednom z vrcholů vybraných Organizátorem v Aplikaci, účastník prostřednictvím GPS lokátoru svého mobilního zařízení v Aplikaci ověří svoji polohu. Dále účastník kliknutím na konkrétní vrchol potvrdí svoji polohu, načte se fotoaparát telefonu a účastník pořídí fotografii (selfie, skupinové foto,… – neomezeno na výšku nebo na šířku) a potvrdí použití fotky Organizátorem, případně zvolí vyfotit znovu a opakuje tento postup. Zvolená fotka je automaticky odeslána uživateli do emailu, kde uživatel obdrží i instrukce, jak fotku sdílet skrze sociální sítě. Aplikace k fotce přiřadí razítko konkrétního vrcholu a zobrazí se ikony pro sdílení na sociálních sítích + informace Gratulujeme! Právě jsi vystoupal …metrů nadmořské výšky. Celkem jsi s aplikací již vystoupal …metrů nadmořské výšky.  Pokračuj dál a získej odměny za nasbírané metry nadmořské výšky. Pokud uživatel zároveň se zveřejněním fotky prostřednictvím sociálních sítí (tj. Facebook, Instagram) do komentáře uvede #hannahoutdoor a #expedice8000, bude zařazen do soutěže Vrcholové foto  EXPEDICE 8000.
 • Jednotlivá kola soutěže Vrcholové foto Expedice 8000 trvají vždy kalendářní týden, přičemž uzávěrka pro zaslání fotografií do příslušného kola soutěže je vždy neděle, do 23:59 hodin. 
 • Organizátor v týdnu po ukončení příslušného kola soutěže na stránce https://www.facebook.com/hannah.cz zveřejní cenu, kterou udělí vybranému účastníkovi splňujícímu podmínky soutěže Vrcholové foto v rámci EXPEDICE 8000 v následujícím týdnu.
 • Organizátor ustanoví porotu soutěže, která každý týden vybere jednu nejoriginálnější vrcholovou fotografii, jejíž autor se stává výhercem. Organizátor tuto fotografii uveřejní na facebookovém profilu Organizátora a prostřednictvím https://www.facebook.com/hannah.cz zveřejní výherce jednotlivého kola soutěže.
 • Pokud má účastník nárok na výhru (Organizátorem stanovenou odměnu pro dané kolo (týden) soutěže , Organizátor jej osloví prostřednictvím údajů zadaných do Aplikace.
 • Organizátor má právo zveřejnit fotografii účastníka na Facebooku https://www.facebook.com/hannah.cz webu www.hannah.cz nebo Instagramu https://www.instagram.com/hannahoutdoor/
 • Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
 • Zasláním soutěžní fotografie (jejím potvrzením v Aplikaci) poskytuje účastník Organizátorovi soutěže bezplatnou, nevýhradní, rozsahem co do množství, místa, území a času neomezenou licenci ke všem způsobům užití fotografie, včetně užití pro reklamní účely Organizátora a společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.
 • Organizátor je oprávněn jakoukoli část fotografie upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným autorským dílem, stejně tak je Organizátor oprávněn licenci postoupit či poskytnout podlicenci. Organizátor není povinen svolení a oprávnění udělená mu účastníkem podle tohoto článku využít.
 • Ze soutěže jsou automaticky vyloučení zaměstnanci Organizátora soutěže, a zaměstnanci společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.
 • Soutěže se může každý účastník zúčastnit maximálně 1x (myšleno s jednou registrací) po celou dobu trvání jednoho kola, tím není dotčena možnost účastnit se více jednotlivých kol.
 • Instalací Aplikace a registrací souhlasí účastník s pravidly soutěže.
 • Soutěž dle této výzvy není veřejnou zakázkou (soutěží o návrh) podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se ani o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772, ani o veřejnou nabídku ve smyslu ust. § 1780 ani o veřejný příslib ve smyslu ust. § 2884 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor a účastník výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Tato soutěž, jakožto i jakákoli smlouva uzavřená na základě nebo v souvislosti s touto soutěží se bude řídit právem České republiky.
 • Zpracování osobních údajů:
 • Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, adresa) po dobu trvání soutěže, nejméně však do 31. 12. 2017. Organizátor zpracovává osobní údaje za účelem dodržování povinností v soutěži.
 • Účastník prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. Účastník je povinen sdělit Organizátorovi každou změnu poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Účastník, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů požádat Organizátora o vysvětlení. Účastník je oprávněn požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 V Plzni dne 31. 7. 2017