close

Hlavní menu

             

Cesty za posledními evropskými pralesy, kde stále vládne sama příroda

Remote primary forests

Když se řekne prales, každému se zřejmě vybaví ten tropický deštný. Stromy s mohutnými kořenovými náběhy a liánami. Divoká příroda netknutá člověkem. Tyto ekosystémy jsou z hlediska jejich funkcí neocenitelné a to, jakou rychlostí mizí z mapy světa, je alarmující. Ovšem věřte nebo ne, i v Evropě jsou stále ještě poklady v podobě nedotčených pralesů. 

Tak jako ty tropické, i evropské pralesy plní v krajině množství funkcí; jsou například domovem mnoha vzácných a ohrožených druhů, které jinde nepřežijí. Na svém území plní roli nenahraditelných ekosystémů a kvůli nenasytnosti člověka čelí kritickému ohrožení.

NÁŠ PROJEKT POMÁHÁ EVROPSKÉ PRALESY CHRÁNIT

REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests je projekt věnující se výzkumu primárních temperátních horských lesů. Je postaven na dlouhodobé mezinárodní spolupráci při zakládání a monitoringu sítě trvalých výzkumných ploch v pralesích střední, východní a jihovýchodní Evropy, přičemž v současné době probíhá na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku, Albánii, Bosně a Chorvatsku

ZABRÁNIT JEJICH DEVASTACI 

Děláme maximum kroků pro to, aby se devastace posledních zbytků evropských pralesů zastavila, nebo alespoň značně omezila. Základem je osvěta široké veřejnosti, znalost toho, proč my bychom ty pralesy vlastně měli chránit a proč bychom měli například rozšiřovat bezzásahová území.

A to byl právě ten hlavní důvod, ke vzniku nového vědecko-populárního webu o našem projektu REMOTE Primary Forests

JAK POMÁHÁME?

Zpracováváme reálná data, již osmým rokem vyrážíme zakládat a následně monitorovat výzkumné plochy do smrkových a smíšených pralesů s dominancí buku lesního v Karpatech a na Balkáně. Dáváme dohromady podklady pro reálné argumenty, proč je tak důležité tyto pralesy chránit.

Když jste součástí toho všeho, co lze bez pochyby označit za pravou evropskou divočinu, nepotřebujete vědecké poznatky k tomu, aby Vám bylo jasné, že takováto místa nejsou pouhými generátory dřeva, ale že jsou to vzácné lokality, které je třeba chránit a učit se z nich.

EVROPSKÝ PRALES VS. LES

Jako pralesy si na evropském území můžeme představit staré, kontinuálně rostoucí lesní porosty, které v minulosti nebyly zásadním způsobem ovlivněny lidskou činností. Ovšem je třeba zmínit, že se v převážné většině případů nejedná o čistě panenské, tedy nedotčené lesy. Jde zkrátka o lesy, na kterých mohla v dávnějších dobách probíhat v omezené míre např. pastva, ale které se již po staletí regenerují a vyvíjí bez působení člověka.


PRALESY NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ

Ani nám není lhostejný mohutný úbytek pralesů a původní krajiny. Skupina nadšenců je blízká naší ideologii, proto je podporujeme našimi produkty. Ty poté čelí mnohatýdenním rozmarům počasí. Víme, že naše produkty testují v extrémních podmínkách, ve větru, v dešti, že materiál dostává zabrat při kontaktu s větvemi i drsnou kůrou. A víme, že obstojí, protože jim věříme. A věříme i tomuto projektu a držíme mu palce.


O celém projektu, o zkoumaných lokalitách, o tom, jakým životem pralesy žijí, jak ovlivňují život okolo nás a jak my ovlivňujeme ten jejich si můžete podrobněji přečíst na www.remoteforests.org a sociálních sítích.